Penzion Jeseníky - Hotýlek u Pekina - Warunki

Warunki

 

Regulamin zakwaterowania
Rezerwacji noclegu można dokonać poprzez recepcję pensjonatu, pisemnie, telefonicznie, mailowo lub poprzez wypełnienie formularza rezerwacyjnego znajdującego się na naszej stronie internetowej. Zalecamy, aby w rezerwacji Klient umieścił także swój numer telefonu, pod którym w razie potrzeby będzie można się z Klientem skontaktować.
Rezerwacja przyjęta i potwierdzona przez Hotyl U Pekina jest wiążąca dla obu stron umowy.
W celu przyjęcia rezerwacji pensjonat ma prawo żądać od Klienta gwarancji, tj. zapłaty faktury zaliczkowej w wysokości 50% całkowitej kwoty zarezerwowanego noclegu.
Klient ma obowiązek wpłacić kaucję w wyznaczonym terminie i przesłać do pensjonatu dowód wpłaty. Jeżeli Klient tego nie zrobi, pensjonat nie jest związany dokonaną dalszą rezerwacją i nie może zagwarantować Klientowi zamówionej liczby miejsc noclegowych.
Opłatę za nocleg uiszcza się gotówką lub kartą w recepcji pensjonatu lub przelewem bezgotówkowym na konto pensjonatu.
Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za nocleg lub jego dopłaty po przyjeździe.
 
 
Zakwaterowanie w Hotelu U Pekina
Klient zobowiązany jest zameldować się w dniu przyjazdu w godzinach od 14:00 do 20:00. Późne zameldowanie możliwe jest wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu z recepcją Hotýlku U Pekina. W przypadku niestawienia się Klienta na zakwaterowanie do godziny 20:00 bez uprzedniego uzgodnienia lub usprawiedliwienia, pensjonat ma prawo zająć jego pokój inną osobą lub zażądać od klienta zapłaty pełnej ceny za pobyt zakwaterowanie.
Klient ma obowiązek opuścić pokój w dniu wyjazdu do godziny 10:00.
W przypadku przekazania przez gościa pokoju z niekompletnym lub uszkodzonym wyposażeniem, do zapłaty zostanie zaliczona pełna kwota szkody.
Pensjonat nie ponosi odpowiedzialności za straty i szkody w rzeczach i mieniu gościa powstałe na skutek jego własnej nieostrożności lub zaniedbania oraz za rzeczy przechowywane poza wyznaczonym do tego lokalem.
Gość nie może wnosić do pokoju sprzętu sportowego ani innych przedmiotów, dla których zarezerwowane jest inne miejsce.
W całym budynku obowiązuje całkowity zakaz palenia!!!
 
 
Warunki zakwaterowania z psem
Warunkiem zakwaterowania psa jest jego dobry stan zdrowia.
Co do zasady w pokoju może przebywać tylko jeden pies, chyba że uzgodniono inaczej. Zakwaterowanie z psem możliwe jest wyłącznie w pokojach Standard.
Zakaz wstępu z psem dotyczy terenów w pobliżu pokoi Deluxe, centrum odnowy biologicznej, kręgielni, zakaz dotyczy także kąpieli psa w basenie zewnętrznym.
We wszystkich pozostałych pomieszczeniach ogólnodostępnych pensjonatu pies musi być na smyczy, szczególnie jeśli w obiekcie przebywają inni goście.
Pies nie może odpoczywać ani leżeć na łóżku, kanapach, krzesłach i ławkach we wszystkich pomieszczeniach pensjonatu. Ławki w restauracji są przeznaczone dla siedzących gości, a nie dla psów.
Psa nie wolno pozostawiać samego w pokoju bez nadzoru, chyba że zostanie on zabezpieczony w sposób uniemożliwiający zniszczenie mienia pensjonatu (drzwi, szafy itp.).
Właściciel jest zobowiązany zapłacić za szkody wyrządzone przez psa.
Spacerując z psem należy sprzątać po psie nie tylko na całym terenie kompleksu Hotýlku U Pekina, ale także na terenach sąsiednich!!
 
 
Zasady anulowania
Warunki anulacji obowiązują w przypadku anulowania rezerwacji noclegu przez Klienta.
Pensjonat zobowiązuje się nie pobierać opłat za anulację w przypadku rezygnacji z rezerwacji w terminie do 30 dni przed zapowiadanym przyjazdem.
Pensjonat ma prawo naliczyć opłaty za anulację zamówień pod następującymi warunkami:
- rezerwację potwierdzoną pisemnie lub e-mailem można anulować bez opłaty za anulację najpóźniej na 30 dni przed przyjazdem wyłącznie w formie pisemnej lub e-mailem.
- Opłaty za anulację w przypadku rezygnacji z rezerwacji w terminie od 30 do 10 dni przed zapowiadanym przyjazdem wynoszą 50% całkowitej ceny pobytu.
- opłaty za anulację w przypadku rezygnacji z rezerwacji w terminie od 9 do 4 dni przed zapowiadanym przyjazdem wynoszą 75% całkowitej ceny pobytu.
- w przypadku anulowania rezerwacji na mniej niż 4 dni przed przyjazdem lub nie pojawienia się w obiekcie lub anulowania rezerwacji w trakcie pobytu, pobierana jest opłata w wysokości 100% całkowitej ceny pobytu. (W przypadku choroby opłata za anulację nie jest pobierana, pod warunkiem wykorzystania wolnych miejsc. W przeciwnym razie oferowany jest alternatywny termin zakwaterowania).
W przypadku rezygnacji z przyczyn nieuniknionych (śmierć w rodzinie, hospitalizacja klienta, poważna choroba, klęska żywiołowa) opłata za anulację nie jest pobierana. Klient ma obowiązek udokumentować powyższe fakty pisemnym dokumentem w recepcji Pensjonatu nie później niż 3 dni od ich wystąpienia. W przypadku rezygnacji z innych ważnych powodów możliwa jest zmiana terminu w drodze porozumienia
Brak śniegu w sezonie narciarskim lub zła pogoda nie są powodem do obniżenia opłat za anulację.
 
 
 
 
W Dolním Údolí w dniu 1 stycznia 2023 r. przygotowali: inż. Iwana Mokra