Penzion Jeseníky - Hotýlek u Pekina - Historie

Historie - Hotýlek U Pekina

Historie budovy Hotýlek U Pekina

Budova čp. 44 v Dolním Údolí kdysi hostinec a pivovar byla od pradávna privilegovaným sídlem dědičného  nejdříve šoltyse, pak rychtáře,  kterého určoval majitel panství - vratislavský biskup. Od počátku  dějin obce v 17. století zde sídlila rodina Hanků s horním hejtmanem, šoltysem, kolektorem, výběrčím daní, rytířem Johanem Georgem  Sebastianem Hankem, pak s jeho neméně významným synem a dalšími potomky, kteří v Dolním Údolí vlastnili hamr, železnou huť, pily, mlýn atd.

Je doloženo, že Hantkeho hospoda v Dolním Údolí měla pivovárečné mílové ( rakouská poštovní  míle 7560 m) právo už v roce 1684 a pivo právě odtud se prodávalo lépe než pivo zlatohorské. První budova, pravděpodobně větší dřevěný srub, byla vyhotovena v druhé polovině 17. století.  V šedesátých letech  18. století.

Pivovar propůjčil sál v patře k vyučování dětí. Rodina Hantků ještě tento dům obývala do roku 1793, kdy dům  čp. 44 - šoltýství, mlýn čp.45, řeznictví čp. 43 a kovárnu čp. 42 koupil Franz Schubert z Jeseníku za  6 950 zlatých.

V roce 1799 bylo všechno  zase prodáno  Johannu Langerovi za 8 000 zlatých.  Ten v letech 1828 - 1836 budovu od základu přebudoval.  Místo dřevěné stavby  postavil zděnou s rozsáhlými sklepy pro pivovar.  V druhé polovině 19. století  hospoda  znovu změnila majitele a v roce 1895 byla zděděna pravděpodobně  dcerou ze vzdálené rodiny Hantků, která se vdala za  Emila Heina.  I ten se v roce 1905 stal starostou obce. Starostenství vykonával až do své smrti 23.9.1930.

Penzion Jeseníky, Hotýlek u PekinaPenzion Jeseníky, Hotýlek u PekinaPenzion Jeseníky, Hotýlek u Pekina

Po tomto roce  se pivovar a hospoda stala filiálkou  opavského pivovaru a pivo se v hostinci nevařilo, ale dováželo z Opavy.

V roce 1947 zemědělský statek s pozemky a hospodou dostal  přídělce  - Rudolf Zajac, který bojoval v Slovenském národním povstání.

Když v roce 1951 vzniklo v Dolním Údolí JZD, noví hospodáři se statku museli vzdát. Velká budova byla předána do užívání jako restaurace provozovně  Jednota Bruntál, ve které v letch 1956 a 1959 byl vedoucím restaurace Vladimír Zlatník st. A později 17 let Milada Zajacová.  Jednota hospodu provozovala do roku 1985, kdy ji odkoupily Rudné doly Jeseník - závod Zlaté Hory, který zde chtěl  vybudovat rekreační  a rehabilitační středisko pro své zaměstnance. Pro  velké finanční nároky přestavby a rozhodnutí státních  orgánů o útlumu  hornické činnosti ve Zlatých Horách  se rekonstrukce  odložila na neurčito.

V roce 1985 město Zlaté Hory nad hospodou postavilo lyžařský vlek.

Po vyřízení restitucí  v roce 1998 synové Rudolfa Zajace převzali budovu od RD Jeseník a pozemky od pozemkového fondu.

Tito  pak polorozpadlou  budovu  a pozemky v květnu 2001 prodali brněnskému zájemci  Jiřímu A Ivaně Pekárkovým , majítelům firmy B S Laguna s.r.o. Brno.

Ti během dvou let provedli generální opravu a restaurace byla 14. června 2003 s názvem Hotýlek U Pekina slavnostně otevřena.  Interiér  byl vzhledem ke stáří  budovy a citem a vkusem  opraven dle návrhů Ing. architekta  Dalibora  Boráka.  V patře byl obnoven sál  a byly vybudovány  pokoje pro 24 hostů.  V červenci 2004 byla dokončena  rekonstrukce druhého patra a zprovozněny  pokoje pro ubytování dalších 30 hostů. V letech 2014 - 2015 byla postavena nová budova s wellness centrem, bowlingem a dalšími pokoji. Zároveň byl vybudován skiareál s dvoumístným lyžařským vlekem a zasněžováním.