Penzion Jeseníky - Hotýlek u Pekina - Podmínky

Všeobecné smluvní podmínky ubytování v Hotýlku U Pekina

Smluvní podmínky ubytování

 1. Rezervaci ubytování se provádí přes recepci penzionu, a to písemně, telefonicky, faxem, emailem nebo vyplněním rezervačního formuláře na našich webových stránkách. Doporučujeme Klientům na rezervaci uvádět i své telefonní číslo, na kterém je možno se s Klientem v případě nutnosti spojit.
 2. Rezervace akceptovaná a potvrzená Hotýlkem U Pekina je pro obě smluvní strany závazná.
 3. Pro akceptaci rezervace je penzion oprávněn požadovat po Klientovi garanci a to platbu zálohové faktury ve výši 50% z celkové částky rezervovaného uybtování.
 4. Klient je povinen uhradit zálohu v uvedené lhůtě splatnosti a zaslat penzionu doklad o provedení platby. Pokud tak Klient neučiní, není penzion dále provedenou rezervací vázán a nemůže Klientovi garantovat objednanou kapacitu lůžek.
 5. Cena za ubytování se hradí v hotovosti nebo kartou na recepci penzionu nebo bezhotovostně převodem na účet penzionu.
 6. Klient je povinen uhradit cenu za ubytování nebo její doplatek při příjezdu.

Ubytování v Hotýlku U Pekina

 1. Klient je povinen ubytovat se v den jeho nástupu do 20,00 hodin. Pozdější nástup je možný pouze po předchozí domluvě s recepcí Hotýlku U Pekina. V případě, že se Klient bez předchozí domluvy nebo omluvy nedostaví k nástupu do 20,00 hodin, je penzion oprávněn obsadit jeho pokoj jinou osobou nebo požadovat po Klientovi zaplacení celé ceny za ubytování.
 2. Klient je povinen v den odjezdu opustit pokoj do 10,00 hodin.
 3. V případě, že host předá pokoj s neúplným nebo poškozeným zařízením, bude mu škoda v plné výši připsána k úhradě.
 4. Penzion neručí za ztráty a škody na věcech a majetku hosta, které vznikly jeho vlastní neopatrností nebo nedbalostí a za věci uložené mimo prostory k tomu určené.
 5. Hostu není dovoleno brát do pokoje sportovní nářadí a jiné předměty, pro jejichž úschovu je vyhrazeno jiné místo.
 6. Uvnitř celého objektu platí přísný zákaz kouření!!!

Storno podmínky

 1. Storno podmínky se vztahují na zrušení rezervace ubytování ze strany Klienta.
 2. Penzion se zavazuje neúčtovat storno poplatky v případě zrušení rezervace do 30 dnů před ohlášeným příjezdem.

  Penzion je oprávněn účtovat storno poplatky u objednávek za následujících podmínek:
  - písemně nebo e-mailem potvrzenou rezervaci je možno zrušit bez storno poplatku nejpozději 30 dnů před příjezdem pouze písemně nebo e-mailem.
  - Storno poplatky v případě zrušení rezervace od 30 do 10 dnů před ohlášeným příjezdem jsou 50 % z celkové ceny pobytu.
  - storno poplatky v případě zrušení rezervace od 9 do 4 dnů před ohlášeným příjezdem jsou 75 % z celkové ceny pobytu.
  - při zrušení rezervace méně než 4 dny před příjezdem nebo nenastoupení ubytování, či zrušení během pobytu je účtováno ve výši 100% z celkové ceny pobytu. (V případě onemocnění se storno poplatek neúčtuje za předpokladu, že se podaří doobsadit uvolněná kapacita. V opačném případě je nabídnut náhradní termín pro ubytování).
   
 3. V případě storna z důvodů neodvratitelných údálostí (úmrtí v rodině, hospitalizace zákazníka, vážné onemocnění, živelná pohroma) se storno poplatek neúčtuje. Výše uvedené skutečnosti je zákazník povinen doložit písemným dokladem recepci penzionu nejpozději do 3 dnů od jejich vzniku. V případě storna z jiných vážných důvodů je po dohodě možná změna termínu.

V Dolním Údolí dne 1. 1.2014

Vypracovala: Ing. Ivana Mokrá